FEHU (Dobytek) Fehu se vyslovuje jako české F. Dobytek byl pro lidi neznající peníze ukazatel zámožnosti. Runa tedy znamená hmotné bohatství a majetek nabytý výhrou či prací. Pomáhá též rozpoznat pravou hodnotu věcí, může znamenat jednotu a velkorysost. Fehu bývá spojováno hlavně s Freyou. URUZ (Pratur) Uruz se vyslovuje jako české U. Runa se nazývá podle pratura, silného a mocného zvířete, těžko ulovitelného. Uruz je proto runou energie, síly, ale i rychlosti. Může se týkat tazatele i jiných osob. THURISAZ (Obr)Thurisaz se vyslovuje podobně jako Th. Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Proto může předpovídat konflikty a komplikace osob s agresivní povahou, nebo i nepřízeň přírody a vlivů s ní spojených. ANSUZ (Bůh) Ansuz vyslovujeme jako A. Tato runa je spojena s bohem Ódinem, proto je to runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, pomoci při věštění a magii. Ansuz také může značit požehnání u důležitých rozhodnutí, které chceš učinit. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. RAIDO (Cesta) Raido se vyslovuje přesně jako české R. Je to cesta, jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu duchovním. Doporučuje se neváhat se zásadním rozhodnutím. Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. Jestliže jsi ve fázi čekání, odstraň si zatím z cesty všechny možné budoucí překážky. KAUNAZ (Pochodeň) Runa se vyslovuje jako české K. Možnost zdravotních potíží, celková fyzická či psychická churavost a komplikace. V jiném významu ale Kaunaz značí duchovní světlo, osvícení, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení. GEBO (Dar) Výslovnost se podobá českému G. Runa značí nejenom dary hmotné, ale i nehmnotné v podobě lásky či nově nabitých zkušeností. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa také může vyjadřovat soucit a velkorysost. WUNJO (Sláva) Wunjo se vyslovuje jako W. Je to runa spojená s úspěšným zakončením úsilí. Značí správné vyřešení obchodních a majetkových problémů. Neměly by se objevit vážnější potíže při vašem konání. HAGALAZ (Krupobití) Hagalaz se vyslovuje jako české H. Je symbolem destrukce a nepředvídatelných okolností. Jedná se o projev vyšších sil, na které člověk nemá vliv. NAUTHIZ (Nedostatek) Vyslovujeme jako české N. Vyjadřuje omezení způsobená nedostatkem. Musíte si vše dobře naplánovat, aby byli překonány všechny případné problémy. Runa může značit překážku, která musí být vykoupena velkým úsilím. ISA (Led) V češtině je to I. Runa znamená led, jenž je spolu s krupobitím nepřátelskou přírodní silou. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. JERA (ROK) Jera se vyslovuje jako české J. Značí výsledek lidské práce, tedy odměnu za vykonanou práci, je symbolem pospolitosti, úrody a oslav.  EIHWAS (Tis) Eihwaz se vyslovuje jako Y. Může znamenat ztuhlost v rozhodování, ale stejně tak přispívá ke tvému pokroku. Je to boj s osudem. Tvůj růst, ať materiální, nebo duchovní bude pomalý a postupný PERTHRO (Hrnek pro hrací kostky) Pertho se vyslovuje jako české P. Je součástí hry, které výsledek je vždy nejistý, a pro lidi, kteří by zde hledali jednoduché zákonitosti, je vždy zahalen mystériem. Runa však může také znamenat Ženské záležitosti a tajemství ALGIZ (Ochrana) Algiz se vyslovuje jako české Z. Používá se k ochraně a léčitelství. Odhání zlo. Značí, ochranu před nepřátlskými vlivy, pokud k tomu sami přispějete vlastními silami. SOWULO (Slunce) Sowulo se vyslovuje jako české S. Je symbolem záchrany, světla a řádu, působícím proti silám chaosu a temnoty. Radí nám vytrvat v úsilí. Může také znamenat obnovení sil po nějaké vyčerpávající události. TEIWAZ (TYR) Teiwaz se vyslovuje jako české T. Runa je symbolem spravedlnosti, odvahy, vůle, disciplíny a rozhodnosti. Runa je zasvěcená Týrovi, bohu války a vítězství, ochránci před nebezpečím. Může signalizovat, že máš vzít věci do svých rukou. BERKANA (Bříza) Berkana se vyslovuje jako české B. Tato runa symbolizuje plodnost. Může se jednat o narození potomka, ale také o plody své práce, nebo vyléčení se z nemoci. EHWAZ (Kůň) Runa se vyslovuje jako české E. Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Runa proto signalizuje pomoc svých blízkých v nadcházejících úkolech. MANNAZ (Člověk) Mannaz se vyslovuje jako české M. Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka, ale také celé lidské společenství. Má proto souvislost s mezilidskými vztahy. LAGUZ (Voda) Laguz se čte jako české L. Voda byla pro naše předky vždy nepostradatelná, byla dárce života, avšak stejně dobře ho mohla i vzít. Runa může vyjadřovat plodnost a zároveň nabádat k ostražitosti při nakládání s nově nabytýma věcma. Signalizuje také, že nic není věčné. INGUZ (Frey) Inguz se vyslovuje jako N. Je to runa nového zrození a mužské plodnosti. Může také znamenat zrození nějakého nápadu. Říká nám, aby jsme započali práci dokud je čas. OTHILA (Dědictví) Othila se vyslovuje jako české O. Tato runa poukazuje na domov. Soustřeďuje v sobě dědictví majetku a předáváných znalostí, či zkušeností. Může také signalizovat neschopnost soustředit se na nové věci. DAGAZ (Den) Dagaz se vyslovuje jako D v češtině. Den následuje vždy po noci a častokrát znamená naději. Skrývá tedy naději na budoucí lepší vývoj. Také může naznačovat, že je čas pustit se do práce.